Gladnyhet: “Nonna” får bedre inneklima!

by Webansvarlig
Oslo BDSMs medlemmer har på et godt besøkt ekstraordinært årsmøte 29. mai vedtatt å akseptere utleier Mayas tilbud om å installere et ventilasjonssystem skalert for inntil 80 personer. Styret har også fått medlemmenes godkjennelse til å bruke inntil 100 000* på oppussing i inneværende år.
Slik det ser ut nå vil det ikke være nødvendig med en justering av kontingenten, men styret vil oppfordre alle til å bruke penger i baren/gi rikelig tips/delta i kronerullingen som snart blir lansert. Og har du venner som slutta å gå på Nonna/meldte seg ut av Oslo BDSM fordi ventilasjonen var ikke-eksisterende – fortell dem at nå blir det snart bedre tider! Du kan for eksempel invitere dem med på PrideWideOpen fredag 30. juni, der vi også i år kjører gratis inngang.
Vedtaket betyr også at Oslo BDSM og Maya gjensidig binder seg til en leieavtale over 10 år. For Oslo BDSM betyr det at vi kan pusse opp lokalene ytterligere for å gjøre dem enda bedre egnet til våre formål.
Styret vil nå gå inn i forhandlinger med Maya om når installeringen av ventilasjonssystem skal finne sted. Etter installasjonen vil det være nødvendig med rydding, vask og antagelig noe oppussing for å bygge inn/skjule anlegget, og vi oppfordrer alle til å bidra med arbeidsinnsats. I tillegg vil styret prioritere å pusse opp lekerommene, og eventuelt også lekesonen. Mer informasjon om dette kommer.
Oslo BDSMs styre takker alle som deltok på det ekstraordinære årsmøtet.
*I tillegg til 100 000 som utleier krever at Oslo BDSM betaler up front for ventilasjonsanlegget

Comments are closed.