Samarbeidsavtaler

by Webansvarlig

Oslo BDSM har samarbeidsavtale med flere BDSM og fetisj foreninger i Norge, samt Danmark.

Samarbeidsavtalen med den enkelte forening er en gjensidig besøksavtale.

Den regulerer hvilke rettigheter og krav det er for den enkelte som ønsker å delta på samarbeidende forenings arrangement.

Malen til avtaleteksten som Oslo BDSM bruker er som følger:

 

Medlemmene i klubbene må ha medlemskort som viser hvilken periode dette er gyldig for.

Avtalen er gyldig til en av partene sier den opp. Det trengs ingen redegjørelse for oppsigelse av avtalen.

 Medlemmer i Oslo BDSM kan delta på xxx sine arrangementer og betaler da gjestepris.

Medlemmer i xxx kan delta på Oslo BDSM sine arrangementer og betaler da gjestepris.

 Unntatt fra dette er arrangementer som kun er for klubbens egne medlemmer.

 På arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder.

 Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov.

 Besøkende medlemmer må fremvise gyldig medlemskort ved ankomst arrangement og oppgi dette ved påmelding.

 Arrangøren kan nekte enkeltmedlemmer adgang hvis nødvendig.

 

Oslo BDSM har samarbeidsavtale med følgende foreninger:

SMil Norge (http://www NULL.smil-norge NULL.no)

Rogaland BDSM Klubb (http://rogalandbdsm NULL.net/)

Val Eyja (http://www NULL.valeyja NULL.info/)

Chains (http://chains NULL.no/)

Sørlandet BDSM (https://fetlife NULL.com/groups/87963)

Losje Sol & Måne (http://www NULL.sologmaane NULL.org/)

SM Bergen (http://www NULL.smberg NULL.com/) (SMB)

Scandinavian Leathermen Oslo (SLM) (http://www NULL.slmoslo NULL.no/)

SMil København (http://smilkbh NULL.dk/sm12/)

Are Si’a  (http://aresia NULL.no/)

Telemark BDSM

Wish Oslo (https://www NULL.frioa NULL.no/wish/)

 

 

 

Comments are closed.