Midlertidig inngangspris på kaféer

by Leder Oslo BDSM

Midlertidig vedtak

Vi i styret har midlertidig vedtatt at for en periode vil vi innføre inngangspris på våre kaféer for alle. F.o.m. neste kafé, 1. september, vil det være en inngangspris for medlemmer på 50kr, slik vi normalt har på andre typer eventer. Samarbeidende foreninger og gjester er fortsatt 100kr. Det er ikke behov for forhåndsbetaling.

Vi understreker at dette ikke er en permanent løsning, men vil gjelde for en ubestemt periode.

Vi i styret er meget klar over at dette kan mange si seg uenige i. En av godene ved å være medlem hos oss er nettopp gratis inngang på tirsdagskaféer. Dette vet vi godt, og dette er ikke en avgjørelse vi tar lett på eller ønsket.

Begrunnelse

Realiteten er den at vi fortsatt er i en unntakstilstand. Vi nærmer oss nå september og har forholdt oss til restriksjoner siden mars, og det er begrenset hvor lenge en frivillig forening klarer seg på luft og kjærlighet.

Nonna er et spleiselag, og skal vi klare oss fremover er vi nå nødt til å få mer kroner inn i kassa. Mange er flinke og gir litt tips ved handel i baren, eller vippser donasjoner. Vit at vi ser det, og at vi setter stor pris på det! Uansett må vi innse at det ikke er nok, og derfor må vi ty til litt andre løsninger for en periode. Fortsetter inntektsposten vår å være slik den er nå vil vi mest sannsynlig være konk til neste år.

Hvorfor kan dere ikke bare ha flere eventer?
Jo, det kan vi absolutt ha. Normalt har vi hatt minst to eventer i uka, blandet mellom fest og ulike temakvelder. Vi jobber absolutt fremover for å kunne begynne å åpne opp mer, men som med alt annet bunner dette i hvor mye kapasitet vi har, hva slags eventer det er forsvarlig å arrangere, og hvordan tilstanden utvikler seg i samfunnet fra uke til uke. Vi er og avhengig av nok frivillige så hjulene går rundt, og det har vi ikke per dags dato. Styret kan gjøre mye, og gjør mye, men vi kan ikke være konstant på jobb i tillegg. Etter coronastengt hadde vi minimalt med frivillige igjen, og vi jobber kontinuerlig med å rekruttere flere.
Vil du være frivillig? Kontakt crew@oslobdsm.no 

Vil det vare lenge?
Det kan vi ikke gi et godt svar på akkurat nå. Det er ikke en permanent løsning, men et behov som vi ser oss nødt til å dekke akkurat nå. Vi er nødt til å få en høyere og mer stabil inntekt per måned, for det er begrenset hvor lenge vi kan belage oss på bufferkontoen vår. Den har vært utrolig god å ha nå gjennom sommeren, men som alt annet varer den ikke evig.

Vi ber om deres forståelse for hvordan det blir fremover, og minner igjen om at dette ikke er for evig og alltid. 🙂

Mvh

Styret i Oslo BDSM

Comments are closed.