Om Oslo BDSM

OB Logo

Oslo BDSM er Norges største «BDSM-klubb» åpen for alle uansett kjønn og legning, med ca 300 medlemmer.

Tidligere var Oslo BDSM et lokallag i SMil Norge, men det ble endret på generalforsamlingen i 2011. Da ble det bestemt at SMil Norge skal være en forening uten lokallag.

I juni 2003 ble det første årsmøtet i SMil Oslo(Oslo BDSM) avholdt. På generalforsamlingen i SMil Norge, noen måneder før, ble det vedtatt en helt ny organisasjonsmodell, med en landsdekkende hovedorganisasjon og hvor det under dem er lokallag. Den 28.februar 2009 vedtok årsmøtet i SMil Oslo å skifte navn til Oslo BDSM.

Oslo BDSM har egne lokaler på Grønland i Oslo og driver med aktiviteter, som fester, møter, foredrag med mere: Dette kan du sjekke ut kalenderen her på siden, og på Oslo BDSM sin gruppe på Fetlife.

Kalenderen på hjemmesiden er den som blir oppdatert først.

Vi vil på disse sidene holde deg oppdatert over hva som skjer, Vi er meget interessert i hva DU som medlem eller potensielt medlem kunne ønske deg. Ta gjerne kontakt via e-post  til styret@oslobdsm.no

Styret i Oslo BDSM styreåret 2020/2021 består av:

  • Leder: -Huldra
  • Nestleder: Goofychris
  • Kasserer: AnAquiredtaste
  • Kartotek: Silvester
  • 1.styremedlem: AliceWonder91
  • 2.styremedlem: brumme
  • 1. varamedlem: Lillemy91
  • 2. varamedlem: Maduk

Oslo BDSM har valgt å delegere noen av de faste oppgavene til frivillige som har sagt seg villige til å bidra i arbeidet med å drive klubben.

  • Arrangementsansvarlig: AliceWonder91
  • Utleieansvarlig: brumme

Vi håper vi ser deg snart i lokalene.

Comments are closed.