Kontaktinfo

Kontaktinformasjon Oslo BDSM

  • Leder Oslo BDSM: leder@oslobdsm.no
  • Styret Oslo BDSM: styret@oslobdsm.no
  • Medlemservice Oslo BDSM: medlem@oslobdsm.no
  • Påmelding fest Oslo BDSM: fest@oslobdsm.no
  • Utleieansvarlig: utleie@oslobdsm.no
  • SISC turkomiteen: sisctur@hotmail.com
  • Barsjef Nonna: barsjef@oslobdsm.no
  • Bemanningsansvarlig Nonna: crew@oslobdsm.no

Organisasjonsnavn: OSB03
Organisasjonsnummer: 995 700 581
Adresse: Breigata 10, 0187 Oslo

Comments are closed.